Brukerundersøkelse om kollektivtilbudet i Finnmark

Finnmark fylkeskommune gjennomfører for tiden en brukerundersøkelse om befolkningens syn på kollektivtilbudet i Finnmark.

Undersøkelsen er nå avsluttet.